Hei ja tervetuloa!

Arvonlisävero.com sivuston tarkoituksen on tuoda sinulle kaikki tarpeellinen tieto arvonlisäverosta. Olemme koonneet sinulle tietoa asioista, joita jokaisen tulisi tietää arvonlisäverosta, olit sitten kuluttaja tai yrittäjä.

Löydät kaikki kirjoituksemme selkeästi järjestyksessä arkistosivultamme. Pääset sinne täältä.

arvonlisavero

Arvonlisävero

Arvonlisävero (lyhenne alv., alv tai ALV) on tuotteen tai palveluksen arvonlisää verottava vero, joka lisätään tuotteen myyntihintaan. Arvonlisäveron suuruus perustuu tuotteen ostomaan verokantaan ja se tilitetään ostomaahan.” – Wikipedia

Arvonlisävero on käytännössä kulutusvero, jota kohdistetaan yleisesti kaikkien tavaroiden sekä palveluiden kulutukseen Suomessa. Se on ns. välillinen vero, mikä tarkoittaa, että sen maksaminen siirtyy aina lopullisen kuluttujan eli tuotteen tai palvelun ostajan maksettavaksi.

Veroa kantaa ne yritykset, jotka ovat verovelvollisiä eli käytännössä lähes jokainen yritys Suomessa, jonka toiminta on vähänkään suurempaa. Nämä yrityksen sisällyttävät arvonlisäveron määrän eli arvonlisäverokannan hintoihin, joilla tuote myydään eteenpäin. Myydyistä tuotteista ja palveluista saadut verot maksetaan valtiolle verotuloiksi.

Veroa kannetaan kaikista tuotannon ja jakeluvaiheen myynneistä, mutta niistä maksetaan valtiolle verot vain, kun kyseisessä vaiheessa syntyy arvonlisää.

Kuluttajille muodostuva lopullinen ostohinta eli yritysten käyttämä myyntihinta sisältää veroa verokannan mukaisen määrän, mikä on yhtä suuri kuin arvonlisistä maksettu yhteenlaskettu vero. Vero ei kuitenkaan kertaannu, sillä yrityksen pystyvät vähentämään sitä. Yrityksille on luoto vähennysoikeus, mikä tarkoittaa, että tuotanto-ostoihin sisältyneen veron saa vähentää myynnistä suoritettavissa veroissa.

Arvonlisäverokannat

Arvonlisäverokannat tarkoittavat arvonlisäverotuksen prosenttimääriä. Suomessa vuonna 2013 alv prosentit ovat 10, 14 ja 24. Tuotteet ja palvelut voivat olla myös tietyissä erityistapauksissa verottomia. Voit lukea siitä tämän sivun loppupuolelta lisää ja selvittää, mitkä kohdistuvat arvonlisäverottoman toiminnan alueeseen.

Kannat ovat:

24 % – Yleisverokanta

14 % – Elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut

10 % – Koskee useita eri tuotteita ja palveluita. Tarkka lista on tämä:

 • henkilökuljetus,
 • majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen,
 • palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen,
 • teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut,
 • lääke,
 • kirja,
 • Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista,
 • AVL 79 c §:ssä tarkoittaman taide-esineen luovutus ja maahantuonti sekä yhteisöhankinta muulta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä silloin, kun suorittajana on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjä,
 • tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama AVL 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
 • vähintään kuukauden ajaksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet

Lue lisää arvonlisäverokannoista.

Käänteinen alv

Käännetty alv tarkoittaa käytännössä sitä, että normaalista poikkeavasti ostaja joutuu tilittämään arvonlisäveron valtiolle. Normaalissa tilanteessa myyjä vastaa arvonlisäveron tilityksestä.

Käänteistä arvonlisäverotusta sovelletaan vain tietyissä tapauksissa. Käytännössä Suomessa se tapahtuu vain kun myydään rakentamispalveluita. Silloin palvelun ostajan täytyy olla yritys, joka myy vakituisesti rakentamispalveluja. Käännetty verotus koskee siis vain rakentamisalan yrityksiä.

Rakentamispalveluiksi lasketaan kiinteistöihin kohdistuvat rakennus- sekä korjaustyöt ja näiden töiden yhteydessä asennettujen eri tavaroiden luovututtaminen.

Lue tarkempaa tietoa käännetystä arvonlisäverosta.

Arvonlisävero laskuri

Arvonlisävero laskurin tarkoitus on helpottaa sinua, jos haluat laskea tuotteiden tai palveluiden joko verottoman tai verollisen hinnan. Tarvitset laskemista varten hinnan joko verottomana tai verollisena sekä tuotetta tai palvelua koskevan verokannan. Laskuri laskee puolestasi veron osuuden sekä verottoman ja verollisen hinnan.

alv laskuri

Löydät sivustoltamme myös arvonlisävero laskurin.

Arvonlisävero 2013

Vuonna 2013 arvonlisävero muuttui vuoteen 2012 verrattuna melko paljon. Muutos astui voimaan heti vuoden ensimmäisenä päivänä eli 1.1.2013. Muutoksen kohteena olivat arvonlisäverokannat. Suurin vaikutus oli tietysti itse alv prosentteihin, mutta myös tietyt tuotteet ja palvelut joutuivat muutoksen kouriin.

Arvonlisäveroprosentit nousivat yhdellä pykällä ja uudet asteikot ovat seuraavat:

 • 9 % alv kanta muuttui 10 % (2013)
 • 13 % alv kanta muuttui 14 % (2013)
 • 23 % alv kanta muuttui 24 % (2013)

Tarkista muiden EU-maiden arvonlisäverokannat täältä.

Lue lisää vuoden 2013 tuomista muutoksista arvonlisäveroon painamalla tästä.

Arvonlisävero 2014

Arvonlisävero on aina paineessa useasta suunnasta. Se on suuri kassavirta valtiolle, joten hallituksen ja eduskunnan paine nostaa sitä vaikuttaa siihen helposti, kuten olemme 2010 – luvun alussa nähneet. Yhdenkin prosenttiyksikön muutus on tuntuva korotus valtion kirstussa, mutta samalla kuluttajien sekä yritysten ostokyky laskee.

Käytännössä yritykset ovat pakotettuja siirtämään korotukset suoraan hintoihin, joten suurin osa tuotteista ja palveluista kallistuu jatkuvasti. Arvonlisäveron lisäksi hintoja kokorottaa jatkuvasti inflaatio. Käytännössä yksittäiselle ihmiselle jokainen korotus näkyy heikentyneenä ostovoimana.

Vuonna 2013 arvonlisäveroa korotettiin jälleen ja nähtäväksi jää onko hallitus ja eduskunta valmiita korottamaan sitä uudelleen vuodelle 2014, jotta valtion velkaantumista voidaan hillitä. Samalla kuitenkin tavoitteena on tukea yrityksiä, jotta työllisyyttä voitaisin nostaa. Silloin arvonlisäveron korottaminen olisi ristiriitaista, koska se vähentäisi yrityksien mahdollisuutta työntekijöiden palkkaamiseen.

Verotuksen muutokset tulevat selviämään vasta syksyllä 2013, jos niitä tulee. Pidä sivusto muistissa ja saat tiedon heti kun muutokset tulevat julki. Selvitämme myös mitä mahdolliset muutokset tarkoittavat juuri sinulle.

Arvonlisäverolaki

Suomessa arvonlisästä määrätään laissa. Sille on oma arvonlisäverolaki. Laissa määritellään kuinka paljon veroja maksetaan, kuka ne maksaa sekä sieltä löytyy tietysti kaikki erilaiset poikkeustapaukset, milloin veroa ei tarvitse maksaa.

Voit lukea tarkemman artikkelin nykyisestä arvonlisäverolaista, johon poimimme tärkeimpiä kohtia lain kiemuroiden seasta. Tutustu artikkeliin täältä.

Arvonlisäveron laskeminen

Käydään läpi kuinka tuotteen tai palvelun arvonlisäveron pystyy laskemaan sekä kuinka verottomaan tuotteeseen kuuluu lisätä arvonlisävero. Tehdään siis kaksi erillistä laskutoimitusta.

1. Miten arvonlisävero lasketaan, kun tuotteesta on ilmoitettu verollinen hinta eli hinta, mikä sisältää arvonlisäveron. Arvonlisävero saadaan käytämällä seuraavaa laskukaavaa:

Tuotteen verollinen hinta kerrotaan verokannalla, mikä jaetaan laskukaavalla (100 + sovellettava verokanta) = veron osuus. Seuraavaksi tuotteen verollisesta hinnasta miinustetaan veron osuus. Otetaan selkeä esimerkki:

 • Tuotteen verollinen hinta on 1000 euroa. Siihen sovelletaan yleistä verokantaa eli 24 prosentin alv kantaa. Lasketaan veron määrä: 1000 €(hinta) x 24 (verokanta) / 124 (100 + verokanta) =  193,55 euroa. Seuraavaksi tuotteen hinnasta vähennetään äsken laskettu veron määrä seuraavalla tavalla: 1000 € – 193,55 € = 806,45 euroa.

2. Miten arvonlisävero lisätään tuotteeseen, kun hinta on ilmoitettu verottomana eli halutaan siis laskea verollinen hinta. Verollinen hinta saadaan käyttämällä seuraavaa yksinkertaista laskukaavaa:

Tuotteen veroton hinta kerrotaan verokannalla ja lopputulos jaetaan sadalla. Lopputulokseksi saadaan veron määrä, johon lisätään tavaran veroton hinta. Otetaan esimerkki.

 • Tavaran veroton hinta on 1000 euroa ja siihen sovelletaan yleistä verokantaa eli 24 prosentin alv kantaa. Lasketaan verollinen hinta: 1000 € (hinta) x 24 (verokanta) / 100 = 240 € (veron määrä). Seuraavaksi verottomaan hintaan eli 100 euroon lisätään veron määrä eli 240 euro. 1000 € + 240 € = 1240 €. Verollinen hinta on siis 1240 euroa.

Tutustu tarkemmin arvonlisäveron laskemiseen.

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäveron maksamisesta voi puhua kahdella tavalla. Toinen koskee yrittäjiä ja yrityksiä ja toinen kuluttajia. Käytännössä yrityksen ja yrittäjät tilittävä arvonlisäveron valtiolle, mutta kuluttajat toimivat lopullisina maksajina, sillä se maksavat tuotteiden ja palveluiden loppuhinnoissa alv:n yrityksille.

Kuluttajat siis maksavat arvonlisäveroa käytännössä kaikista ostoksista, joita he tekevät. Muutamia poikkeustapauksia on ja niistä löydät tietoa seuraavassa kappaleessa. Arvonlisäveron nostaminen siis siirtyy suoraan loppukäyttäjille eli tavallisille ihmisille.

Yrityksille ja yrittäjille arvonlisäveron maksaminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

Yritykset ja yrittäjät maksavat arvonlisäveroa verotilille. Niistä annetaan kausiveroilmoitus. Ilmoituskausi vaihtelee yrityksestä riippuen tai tarkemmin toiminnan laajuudesta riippuen. Tällä hetkellä ilmoituskausia on kuukausittainen, neljännesvuosittain tai kalenterivuosi.

Käytännössä siis yritykset ilmoittavat kausiveroilmoituksella kuinka paljon vero he ovat laskuttaneet myytyjen tuotteita ja palveluiden kautta. He ilmoittavat ilmoituksella verottajalle veron tarkan määrän sekä kohdekauden.

Verotilille ilmoitettavat verot ilmoitetaan aina kuukauden 12. päivään mennessä tai sitä seuraavana ensimmäisenä pankkipäivänä eli arkipäivänä. Myöhästymisistä verottaja antaa nopeasti korkoa. Ilmoittamisissa on kuitenkin poikkeus joka koskaa vuosi-ilmoittajia. Heidän tulee ilmoittaa ja maksaa verot vain kerran vuodessa. Se tapahtuu aina viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä.

Verottaja lähettää yrityksille ohjeet sekä verotilin viitenumeron, jolla veroja maksetaan. Viitenumero on pysyvä ja yrityskohtainen. Sitä käytetään aina verojen maksamisessa. Verottaja vähentää verotililtä rahaa verojen maksuun.

Lue lisää alv:n maksamisesta.

Arvonlisäveroton toiminta

Suomessa verovelvollisuus koskee lähes kaikkea toimintaa. Arvonlisäverolain ulkopuolelle on jätetty kuitenkin muutamia aloja ja alueita. Myös tietyissä tilanteissa koko yritystoiminta voi olla arvonlisäverotonta, vaikka yritys myisikin arvonlisäverollisia tuotteita tai palveluita.

Tällä hetkellä arvonlisäverottomia aloja ovat:

 • Sosiaalipalvelut ja – huolto
 • Ammatillinen koulutus
 • Terveyden – ja sairaanhoito
 • Esiintymiskorvaukset
 • Rahoitus – ja vakuutuspalvelut

Milloin yritystoiminta on arvonlisäverotonta

Yritystoiminta voi olla arvonlisäverotonta, kun yrityksen liikevaihto jää alle 8500 euroon. Silloin koko yrityksen liikevaihto on arvonlisäverotuksessa verovapaata. Käytännössä voi olla arvonlisäverovelvollinen ja laskuttaa alv:t itsellesi, mutta tilikauden lopussa saatkin pitää alv:n itselläsi. Raja on kuitenkin hyvin tarkka ja sen ylittyessä veroja joutuu maksamaan.

Veroja maksetaan ilmoittamisvelvollisuuden mukaisesti eli voit tilittää alvin vaikka kuukausittain. Se kuitenkin palautetaan sinulle takautuvasti tilikauden päätyttyä. Jos ilmoituskautesi on tilikausi niin arvonlisäveroa ei tilitetä lainkaan verottajalle vaan saat pitää ne.

Arvonlisävero ja kuluttaja

Alla olevasta videosta voit tarkistaa kuinka arvonlisävero toimii ja näkyy jokaisen yksittäisen henkilön kohdalla.

Arvonlisävero ja yritykset

Alla olevasta videosta näet kuinka arvonlisävero toimii jokaisen yrityksen ja yrittäjän kohdalla.