Kotitalousvähennys ja arvonlisävero kattoremontissa: Hyödynnä Verovähennykset Viisaasti

Kotitalousvähennys on suomalaisille veronmaksajille tarjottava etu, jonka tarkoituksena on kannustaa kotitalouksien kuluttamaan palveluita, jotka liittyvät asumiseen ja kotona tehtäviin töihin. Edun saaminen edellyttää, että henkilö on ostanut työtä kotitaloustyötä, hoiva- tai hoitotyötä varten, tai on investoinut esimerkiksi öljylämmityksestä luopumiseen.

Vähennyksen suuruus:
Henkilö voi saada vähennyksenä maksimissaan 2,250 euroa vuodessa, kun taas puolisoiden yhteinen maksimivähennys on enintään 4,500 euroa. Vähennys lasketaan työkustannusten perusteella.

Miten vähennys lasketaan?
Kotitalousvähennyksen määrä on 40 % hyväksyttävistä työkustannuksista, mutta siitä tulee vähentää 100 euron omavastuu.

Huomioitavaa:
Vähennyksen saa vain työn osuudesta, eikä esimerkiksi tarvikkeista tai materiaaleista. Lisäksi, jos henkilön vuosittaiset verot eivät riitä katamaan koko vähennystä, niin puuttuva osa voidaan vähentää puolison veroista. Vähennyksen vaikutus ei ulotu asunnon hankintamenon määrittämiseen.

Täytyy myös muistaa, että vähennystä koskevat tiedot ja luvut voivat vuosittain muuttua, joten on suositeltavaa tarkistaa viimeisimmät tiedot Verohallinnon sivuilta.

Kattoremontin kulujen kelpoisuus

Kun puhutaan kattoremontista, on erityisen tärkeää ymmärtää, mitkä kulut ovat vähennyskelpoisia kotitalousvähennystä ajatellen. Vähennys koskee tyypillisesti vain työvoimakuluja, ei materiaalikustannuksia.

Työvoimakulut

Kattoremonttiin liittyvät työvoimakulut ovat useimmiten vähennyskelpoisia kotitalousvähennyksessä. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi:

 • Katon ja rännien puhdistus ja huolto
 • Tiilten vaihto
 • Saumausten tiivistäminen
 • Katon sammaleenpoisto
 • Lumenpudotus

Huom: Kotitalousvähennys on mahdollista saada vain työn osuudesta, ei matkakuluista tai tarvikkeista.

Materiaalikulut

Materiaalikulut eivät kuulu kotitalousvähennyksen piiriin. Niihin lukeutuvat kaikki remontissa käytettävät materiaalit, kuten:

 • Kattotiilet
 • Vedeneristykseen käytettävät materiaalit
 • Kattoturvatuotteet kuten lumiesteet

Nämä kulut ovat asiakkaan vastuulla, ja ne maksetaan suoraan urakoitsijalle tai materiaalintoimittajalle.

Arvonlisäveron vaikutus kustannuksiin

Kattoremontin kustannukset koostuvat sekä materiaaleista että työstä. Arvonlisävero (ALV) vaikuttaa merkittävästi kattoremontin kokonaiskustannuksiin, sillä se lisätään sekä materiaalien että työn hinnan päälle. Suomessa rakennuspalveluiden arvonlisäverokanta on yleensä 24%.

Esimerkiksi, jos kattoremontin työn osuus ilman ALVä on 10 000 euroa, lasketaan siihen mukaan 24% alv. Tällöin työn osuuden lopullinen hinta asiakkaalle on:

 • Työn hinta ilman ALV: 10 000 €
 • ALV 24%: 2 400 €
 • Yhteensä: 12 400 €

Kun puhutaan kotitalousvähennyksestä, niin työn arvonlisäverollisesta hinnasta saa vähentää osan verotuksessa. Kotitalousvähennys lasketaan työn osuuden arvonlisäverollisesta hinnasta, josta vähennetään henkilökohtainen omavastuu. Kotitalousvähennys on 40% työn osuudesta, mutta omavastuun jälkeen.

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Kun hakee kotitalousvähennystä arvonlisäverollisesta kattoremontista, on tärkeää toimittaa täsmälliset ja oikein täytetyt dokumentit verottajalle. Menettely noudattaa tiettyjä vaiheita, ja vaadittavien dokumenttien ymmärtäminen on avainasemassa.

Menettely verottajalla

Verottaja edellyttää, että kotitalousvähennys haetaan joko sähköisesti OmaVero-palvelun kautta tai paperilomakkeella. Vähennys ilmoitetaan osana vuoden tulojen ja vähennysten verotusta. Työn osuudesta voi vähentää enimmillään 40 % maksetusta työkorvauksesta ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle, ja se tulee ilmoittaa laskun maksupäivän mukaan.

 • Sähköinen ilmoitus OmaVero-palvelussa
 • Paperilomake, mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista
 • Ilmoittaminen laskun maksupäivän mukaan

Tarvittavat dokumentit

Dokumenteiksi riittää yleensä remontista saadut laskut, joiden tulee eritellä työn osuus ja käytetyt materiaalit. Työn osuuden selvittäminen on välttämätöntä, sillä kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista.

Laskut, jotka sisältävät:

 • Yrityksen yhteystiedot
 • Eritellyt kustannukset (työ ja materiaalit erikseen)
 • Päiväys ja maksupäivä
 • Maksutapahtuman tiedot (jos lasku on maksettu)

Laskujen säilyttäminen on suositeltavaa siltä varalta, että verottaja pyytää niitä myöhemmin tarkastusta varten.

Erityistapaukset ja rajoitukset

Kotitalousvähennykseen liittyen kattoremontissa on otettava huomioon erityistapauksia ja rajoituksia. Veroedun saamiselle on asetettu tarkat kriteerit:

 • Vähennyksen enimmäismäärä: Kotitalousvähennyksen maksimi on henkilökohtainen ja määräytyy vuosittain. Työstä voi vähentää prosenttiosuuden työn hinnasta, mutta vain työn osuudesta, ei materiaaleista.
 • Omavastuu: Jokaisella on vuosittainen omavastuu, jonka ylittävät kustannukset oikeuttavat vähennykseen.

Arvonlisäveron osalta:

 • Arvonlisävero: Kattoremontin työn osuudesta maksetaan arvonlisäveroa, joka on huomioitava kustannuksissa, mutta se ei vaikuta kotitalousvähennyksen määrään.

Joissain tilanteissa kotitalousvähennys ei ole mahdollinen, esimerkiksi:

 • Uudisrakentaminen: Uuden rakennuksen kattoremontti ei oikeuta kotitalousvähennykseen.
 • Yrityksen kiinteistö: Jos kattoa remontoidaan yrityksen käytössä olevalle kiinteistölle, kotitalousvähennystä ei myönnetä.

On tärkeää muistaa, että kotitalousvähennyksen ja arvonlisäveron säännöt voivat muuttua, siksi on suositeltavaa tarkistaa voimassa olevat säädökset verohallinnon ajantasaisista ohjeista.

Leave a Comment