Myyntikate laskuri

Myyntikatelaskuri

Myyntikatteen laskeminen

Myyntikate on yrityksen myynnistä jäljelle jäävä osuus, joka kattaa yrityksen muuttuvat kustannukset ja antaa mahdollisuuden kattaa kiinteät kustannukset ja tuottaa voittoa. Myyntikatteen laskeminen tapahtuu seuraavasti:

Myyntikate = Liikevaihto – Muuttuvat kustannukset

Liikevaihto tarkoittaa yrityksen myyntituloja, ja muuttuvat kustannukset ovat kuluja, jotka vaihtelevat yrityksen myynnin mukaan (esim. raaka-aineet, palkat, kuljetuskulut).

Esimerkiksi, jos yrityksen liikevaihto on 500 000 euroa ja muuttuvat kustannukset ovat 200 000 euroa, myyntikate lasketaan seuraavasti:

Myyntikate = 500 000 – 200 000 = 300 000 euroa

Tämä tarkoittaa, että yrityksen myyntikate on 300 000 euroa. Myyntikatetta käytetään usein mittarina yrityksen kannattavuuden arvioimiseen, ja sen avulla voidaan selvittää, kuinka paljon yritys pystyy kattamaan kiinteitä kuluja ja tuottamaan voittoa.