Käyttökatelaskuri

Käyttökatelaskuri

Käyttökatteen laskeminen

Käyttökate on yrityksen taloudellinen tunnusluku, joka kuvaa yrityksen liiketoiminnan kannattavuutta. Käyttökatteen laskeminen tapahtuu seuraavasti:

Käyttökate = Liikevaihto – Muuttuvat kulut – Kiinteät kulut

Liikevaihto tarkoittaa yrityksen myyntituloja, muuttuvat kulut ovat kuluja, jotka vaihtelevat yrityksen myynnin mukaan (esim. raaka-aineet, palkat, kuljetuskulut) ja kiinteät kulut ovat kuluja, jotka eivät vaihtele yrityksen myynnin mukaan (esim. vuokrat, kiinteistön ylläpitokulut).

Esimerkiksi, jos yrityksen liikevaihto on 500 000 euroa, muuttuvat kulut ovat 200 000 euroa ja kiinteät kulut ovat 100 000 euroa, käyttökate lasketaan seuraavasti:

Käyttökate = 500 000 – 200 000 – 100 000 = 200 000 euroa

Tämä tarkoittaa, että yrityksen käyttökate on 200 000 euroa. Käyttökatetta käytetään usein mittarina yrityksen kannattavuuden arvioimiseen, ja sen avulla voidaan selvittää, kuinka paljon yritys pystyy maksamaan esimerkiksi lainanhoitokuluja ja muita kiinteitä kuluja.