Alv velvollisuus eli arvonlisäverovelvollisuus: Mitä se tarkoittaa yrityksellesi?

Arvonlisäverovelvollisuus on tärkeä käsite Suomen liike-elämässä. Se tarkoittaa velvollisuutta maksaa arvonlisävero myydyistä tavaroista tai palveluista. Arvonlisävero on kulutusvero, joka lisätään tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisäverovelvollisuus koskee useimpia yrityksiä, jotka myyvät tavaroita tai palveluita.

Alv-velvollisuus on Suomessa yleinen, mutta se ei koske kaikkia yrityksiä. Yrityksen on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi, kun sen liikevaihto ylittää tietyn rajan. Tämä rajan ylitys voi tapahtua esimerkiksi yrityksen kasvun myötä. Rekisteröityminen on pakollista, kun yrityksen liikevaihto ylittää 10 000 euroa vuodessa. Yrityksen on myös mahdollista hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka sen liikevaihto ei ylittäisi tätä rajaa.

Arvonlisäverovelvollisuuden Syntyminen

Arvonlisäverovelvollisuus eli ALV-velvollisuus syntyy, kun yritys tai yksityishenkilö harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa. Arvonlisäverollisella toiminnalla tarkoitetaan sellaista liiketoimintaa, jossa myyjä veloittaa ostajalta arvonlisäveroa myynnin hinnan päälle ja on velvollinen maksamaan tämän veron eteenpäin valtiolle.

Yrityksen Arvonlisäverovelvollisuus

Yritys on arvonlisäverovelvollinen, kun sen liikevaihto ylittää arvonlisäverolain mukaisen kynnyksen. Tämä kynnys on 10 000 euroa vuodessa. Yritys voi kuitenkin hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti jo ennen kuin sen liikevaihto ylittää tämän kynnyksen.

Kun yritys on arvonlisäverovelvollinen, sen on velvollinen huolehtimaan arvonlisäveron perimisestä ja maksamisesta valtiolle. Yrityksen on myös ilmoitettava arvonlisäveron määrä ja maksanut summa Verohallinnolle säännöllisesti.

Yksityishenkilön Arvonlisäverovelvollisuus

Yksityishenkilö voi olla arvonlisäverovelvollinen, jos hän harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa. Tällöin yksityishenkilön on ilmoitettava arvonlisäveron määrä ja maksanut summa Verohallinnolle säännöllisesti.

Yksityishenkilöt eivät kuitenkaan yleensä ole arvonlisäverovelvollisia, sillä heidän harjoittamansa toiminta ei yleensä täytä arvonlisäverollisen toiminnan kriteerejä. Yksityishenkilöiden ei tarvitse hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi vapaaehtoisesti, ellei heidän toimintansa muutu arvonlisäverolliseksi.

On kuitenkin huomattava, että yksityishenkilö voi olla arvonlisäverovelvollinen esimerkiksi silloin, kun hän toimii yrittäjänä tai freelancerina ja myy palveluita tai tavaroita. Tällöin yksityishenkilön on huolehdittava arvonlisäveron perimisestä ja maksamisesta valtiolle.

Arvonlisäverovelvollisuuden Poikkeukset

Arvonlisäverovelvollisuus ei koske kaikkia yrityksiä ja toimialoja. Tässä osiossa käsitellään muutamia poikkeuksia arvonlisäverovelvollisuudesta.

Vapautetut Toimialat

Jotkut toimialat ovat vapautettuja arvonlisäverovelvollisuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että yritys ei ole velvollinen ilmoittamaan arvonlisäveroa näiden palveluiden tai tuotteiden myynnistä. Vapautettuihin toimialoihin kuuluvat esimerkiksi terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, koulutus ja kulttuuri.

Alarajahuojennus

Jos yrityksen liikevaihto on alle 10 000 euroa vuodessa, se voi hakea alarajahuojennusta. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa, jos sen liikevaihto jää alle 10 000 euron vuodessa. Huojennus koskee vain kotimaan myyntiä ja palveluita. Jos yritys myy tavaroita ulkomaille, sen on ilmoitettava arvonlisävero.

On tärkeää huomata, että vaikka yritys ei olisikaan arvonlisäverovelvollinen, se voi silti hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi. Tämä voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun yritys tekee paljon ostoksia ja haluaa vähentää arvonlisäveron ostohinnoista.

Arvonlisäverovelvollisuuden Päättyminen

Arvonlisäverovelvollisuus voi päättyä yrityksen lopettamisen tai toiminnan muutoksen seurauksena. Seuraavassa käsitellään näitä kahta tilannetta.

Yrityksen Lopettaminen

Jos yritystoiminta lopetetaan kokonaan, on ilmoitettava siitä lopettamisilmoituksella YTJ-palvelussa. Samalla ilmoituksella voi poistaa yrityksen alv-rekisteristä, ennakkoperintärekisteristä ja työnantajarekisteristä. Verohallinto poistaa yrityksen alv-rekisteristä tiedon saatuaan yrityksen lopettamisesta.

Toiminnan Muutos

Jos yritystoiminnassa tapahtuu muutos, joka vaikuttaa arvonlisäverovelvollisuuteen, on siitä ilmoitettava Verohallinnolle. Esimerkiksi jos yritys siirtyy verottomasta toiminnasta verolliseen toimintaan, on haettava arvonlisäverovelvollisuutta. Samoin jos yrityksen liikevaihto ylittää arvonlisäverovelvollisuuden alarajan, on haettava arvonlisäverovelvollisuutta.

Arvonlisäverovelvollisuus päättyy vasta, kun Verohallinto on saanut tiedon arvonlisäverovelvollisuuden päättymisestä. Esimerkiksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajan arvonlisäverovelvollisuus päättyy vasta, kun hakeutumisen edellytykset ovat päättyneet kaikkien hakeutumisen kohteena olleiden kiinteistöjen osalta. Vapaaehtoinen arvonlisäverovelvollisuuden päättäminen ei ole mahdollista.

On tärkeää huomata, että arvonlisäverovelvollisuus päättyy vasta, kun Verohallinto on saanut tiedon sen päättymisestä. Arvonlisäverovelvollisuuden loppumisesta on siis aina ilmoitettava Verohallinnolle.