Yrityksen liikevaihto ja miten se lasketaan: selkeä opas yrittäjille

Yrityksen liikevaihto on yksi tärkeimmistä mittareista yrityksen taloudellisessa tilanteessa. Se kertoo yrityksen myynnin kokonaismäärän tiettynä ajanjaksona, joka on yleensä vuosi. Liikevaihdon laskeminen on tärkeää, jotta yritys voi arvioida omaa taloudellista tilannettaan ja tehdä päätöksiä tulevaisuuden suunnitelmista. Liikevaihto koostuu kaikista yrityksen myynnistä, joka sisältää tuotteiden ja palveluiden myynnin. Se ei kuitenkaan sisällä arvonlisäveroa, joka on erillinen … Read more