Alv alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on suunniteltu helpottamaan pienyritysten verotusta Suomessa, minkä vuoksi sen ymmärtäminen on erityisen tärkeää yrittäjille. Tämä verotuksen etu mahdollistaa yrityksen saavan osan arvonlisäverosta takaisin tietyissä tilanteissa. Alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa, ja sen saaminen riippuu yrityksen liikevaihdosta ja arvonlisäverotukseen liittyvistä seikoista.

Vuoden 2021 alussa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nousi 10 000 eurosta 15 000 euroon. Se tarkoittaa, että yritykset, joiden liikevaihto jää alle 15 000 euron, eivät ole arvonlisäverovelvollisia. Yritykset, joiden liikevaihto ylittää tämän summan, mutta jää alle 30 000 euron, ovat oikeutettuja alarajahuojennukseen. Huojennuksen laskenta perustuu yrityksen tilikauden aikana syntyneeseen oikeuteen.

Korotetun 15 000 euron rajan soveltaminen koskee 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavia tilikausia. On tärkeää, että yrittäjät tietävät, miten alarajahuojennus vaikuttaa heidän yritystoimintaansa ja milloin he voivat hyödyntää tätä verotuetta.

Ymmärtäminen Alv Alarajahuojennuksesta

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus, joka on tarkoitettu niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Yrityksen liikevaihdon ollessa enintään 15 000 euroa, huojennus kattaa koko alv-määrän, eli yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotettiin 1.1.2021 alkaen 10 000 eurosta 15 000 euroon. Korotettua 15 000 euron rajaa sovelletaan 1.1.2021 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

Alarajahuojennuksen kirjaaminen kirjanpitoon tapahtuu tilikauden lopussa. Yrityksen tulee kirjata huojennus esimerkiksi kirjanpidon ohjelmiston kautta. Jos yrityksesi tilikartassa ei ole kirjanpitotiliä 3710, voit lisätä sen asianmukaiseen paikkaan kirjanpitoon.

On tärkeää muistaa, että arvonlisäveron alarajahuojennus on tuloverotuksessa veronalaista tuloa. Yleensä huojennus lasketaan sen tilikauden tuloksi, jonka aikana oikeus huojennukseen on muodostunut. Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat, joille huojennus on tuloa sinä vuonna, jona Verohallinto palauttaa huojennuksen.

Alv Alarajahuojennuksen Merkitys

Arvonlisäveron alarajahuojennus on tärkeä veroetu pienyrityksille, ja sillä on merkittävä vaikutus niiden taloudelliseen tilanteeseen. Se tarjoaa pienyrittäjille mahdollisuuden saada maksamansa arvonlisäverot joko kokonaan tai osittain takaisin tilikauden päätteeksi.

Alarajahuojennuksen tavoitteena on keventää pienyritysten verotaakkaa. Vuoden 2021 alusta arvonlisäverovelvollisuuden alaraja on nostettu 10 000 eurosta 15 000 euroon, mikä helpottaa erityisesti aloittelevien yritysten verotusta. Huojennuksen yläraja pysyy ennallaan 30 000 eurossa.

Arvonlisäveron alarajahuojennus otetaan huomioon tuloverotuksessa, ja se katsotaan veronalaista tuloa. Huojennus yleensä lasketaan sen tilikauden tuloksi, jonka aikana oikeus huojennukseen on syntynyt. Poikkeuksena ovat maksuperusteista kirjanpitoa noudattavat yrittäjät, joille huojennus on veronalaista tuloa sinä vuonna, kun Verohallinto palauttaa huojennuksen.

Jotta pienyritys saisi alarajahuojennuksen, sen 12 kuukauden liikevaihdon tulee jäädä alle 30 000 euron. Alarajahuojennuslaskurilla voi arvioida mahdollisen huojennuksen määrän, sekä sen, kuinka monta prosenttia liikevaihdosta alv-alarajahuojennus kattaa. Jos tilikausi ei ole 12 kuukauden mittainen, laskuri suhteuttaa liikevaihdon vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

Alv Alarajahuojennuksen Hakeminen

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus pienyrityksille, joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Yritykset, joiden liikevaihto on enintään 15 000 euroa, saavat huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin¹. Alarajahuojennuksen hakeminen on helppoa ja tässä artikkelissa käydään läpi hakuprosessi askel askeleelta.

Askel Askeleelta

  1. Tarkista yrityksesi liikevaihto: Ensimmäinen askel alarajahuojennuksen hakemisessa on varmistaa, että yrityksesi tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa ja yrityksesi kuuluu alv-rekisteriin.
  2. Laske alarajahuojennuksen määrä: Voit käyttää vero.fi alarajahuojennuslaskuria laskeaksesi yrityksesi alarajahuojennuksen määrän. Laskuri suhteuttaa liikevaihdon vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa, mikäli tilikausi ei ole 12 kuukauden mittainen.
  3. Täytä arvonlisäveroilmoitus: Alarajahuojennuksen tiedot tulee ilmoittaa arvonlisäveroilmoituksella. Arvonlisäveroilmoitus on annettava joko kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain riippuen yrityksen liikevaihdon määrästä ja yrityksen valitsemasta ilmoituskaudesta. Alarajahuojennuksen vaikutus näkyy arvonlisäveroilmoituksen kohdassa “Maksettava vero tai palautettava vero”.

Muista tutustua tarkasti Verohallinnon ohjeisiin ja varmistaa, että hakemuksesi täyttää kaikki tarvittavat kriteerit. Huomioi, että Verohallinnolla on oikeus periä takaisin myönnetty alarajahuojennus, mikäli yrityksen olosuhteet muuttuvat tai yritys ei ole noudattanut ohjeita.


[¹] Vero.fi: Alarajahuojennus

Yleiset Edellytykset Alv Alarajahuojennukselle

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus, joka koskee niitä yrittäjiä ja yrityksiä, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Arvonlisäverotuksessa vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräisiä rajoja korotettiin 1.1.2021 siten, että arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostettiin 10 000 eurosta 15 000 euroon.

Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin. Osittainen huojennus koskee niitä yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 15 000 euroa mutta enintään 30 000 euroa. Alarajahuojennuksen maksimiraja on pysynyt samana, eli se on edelleen 30 000 euroa.

Alarajahuojennukseen ei kuitenkaan ole oikeutettu, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollinen. Liiketoiminta katsotaan vähäiseksi, jos tilikauden liikevaihto on enintään 10 000 euroa. Tällöin liiketoiminnan harjoittajan ei tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Alaraja voi olla erityisen hyödyllinen pienille yrityksille ja yrittäjille, jotka tarvitsevat taloudellista tukea liiketoimintansa kehittämiseen.

Tiivistettynä, alv alarajahuojennuksen yleiset edellytykset ovat seuraavat: yritys on arvonlisäverovelvollinen, sen tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa ja liiketoiminta ei ole vähäistä. Eri tilanteissa huojennuksen määrä voi vaihdella kokonaan maksettavasta alv osittaiseen huojennukseen, riippuen yrityksen liikevaihdon määrästä.

Alv Alarajahuojennuksen Laskeminen

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verohelpotus niille yrittäjille ja yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Jos yrityksen liikevaihto on enintään 15 000 euroa, yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

Yksityiskohtainen Opas

Arvonlisäveron alarajahuojennuksen laskeminen riippuu siitä, milloin yrityksen tilikausi on alkanut. Alarajahuojennuksen laskentatapa muuttui 1.1.2021 alkaen, jolloin arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nostettiin 10 000 eurosta 15 000 euroon vero.fi.

Tilikauden alku ennen 1.1.2021:

Yrittäjille, joiden tilikausi on alkanut ennen 1.1.2021 ja joiden liikevaihto ylittää 10 000 euroa, mutta jää alle 30 000 euron, alarajahuojennus lasketaan seuraavalla kaavalla ukko.fi:

Vero - (liikevaihto - 10 000 €) x vero / 20 000 €

Tilikauden alku 1.1.2021 tai sen jälkeen:

Yrityksille, joiden tilikausi on alkanut vuonna 2021 tai sen jälkeen ja joiden huojennukseen oikeuttava liikevaihto on 15 000–30 000 euroa, alarajahuojennus lasketaan seuraavalla kaavalla.

Vero - (liikevaihto - 15 000 €) x vero / 15 000 €

Muista, että alarajahuojennuksen laskemiseen vaikuttavat yrityksen tilikausi ja liikevaihto. Jos tarpeen, pyydä ammattilaista auttamaan alarajahuojennuksen laskemisessa.

Alv Alarajahuojennuksen Edut Ja Haitat

Alv alarajahuojennus on verohelpotus pienille alv-rekisteriin kuuluville yrityksille. Sen tarkoituksena on tukea pienyrittäjiä ja yrityksiä, joiden tilikauden (12 kk) liikevaihto on alle 30 000 euroa. Enintään 15 000 euron liikevaihdolla yritys saa huojennukseen oikeuttavan arvonlisäveron kokonaan takaisin.

Edut

  • Taloudellinen tuki: Alarajahuojennus tarjoaa taloudellista apua pienituloisille yrityksille verotuksen yhteydessä. Se voi auttaa vähentämään verorasitetta ja siten helpottaa yrityksen kassavirtaa.
  • Kannustaa pienyrittäjyyteen: Alarajahuojennuksen tarkoituksena on tukea pienyrittäjiä, jotka vasta aloittavat toimintansa tai laajentavat liiketoimintaansa.

Haitat

  • Ei koske kaikkia yrityksiä: Alarajahuojennusta ei voida soveltaa suurempiin yrityksiin tai niihin, joiden liikevaihto ylittää 30 000 euroa.
  • Voi vaikuttaa hintoihin: Alarajahuojennus voi vaikuttaa hinnoitteluun, jos yritys ottaa huomioon mahdollisen verohelpotuksen. Tämä voi aiheuttaa epätasapainoa hintakilpailussa.
  • Ei välttämättä kannusta kasvuun: Koska alarajahuojennusta sovelletaan vain pieniin yrityksiin, se ei välttämättä kannusta yrityksiä kasvamaan ja laajentumaan.

Vaikka alv alarajahuojennuksella on sekä etuja että haittoja, se on yksi tapa tukea pienyrittäjiä ja yrityksiä, jotka vasta aloittavat tai laajentavat toimintaansa. On tärkeää, että yritys selvittää huojennuksen vaikutukset omaan talouteensa ja tarkastelee muitakin veroetuja ja -velvollisuuksiaan.