ALV velvollisuus

Arvonlisävero on kulutusvero, joka lisätään tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Vero peritään myynnin yhteydessä ja myyjä tilittää sen valtiolla. Ainoastaan käänteisessä verotuksessa, joka on käytössä rakennusalalla, ostaja on veron tilittäjä. Arvonlisäverovelvollisuuden piiriin kuuluvat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Arvonlisäveroa on maksettava joka kerta kun tavara tai palvelu myydään. Arvonlisävero on kuitenkin tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi ja tämän vuoksi myyjällä onkin oikeus vähentää arvonlisävero, joka sisältyy sellaisen tavaran tai palvelun hintaan, jonka hän on ostanut liiketoimintaansa varten toiselta alv-velvolliselta.

Arvonlisäverolliseen toimintaan on rekisteröidyttävä ja ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Alv velvollisuus ei kuitenkaan synny, jos liikevaihto jää tilikauden (12kk) aikana alle 8500 euroa. Halutessaan kuitenkin myös silloin voi hakeutua rekisteriin, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa.

Yhdistykset ja yhteisöt eivät yleensä kuulu alv-velvollisten rekisteriin. Kuitenkin yleishyödyllinen yhteisö voi halutessaan hakeutua alv-velvollisten rekisteriin, vaikka toiminta ei olisikaan sille veronalaista toimintaa. Toiminnan tulee kuitenkin olla arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa. Jos yleishyödyllinen yhteisö hakeutuu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, se on verovelvollinen kaikesta liiketoiminnan muodossa harjoitetusta toiminnastaan, ellei toimintaa ole erikseen säädetty verottomaksi.

Alv velvollisuus ei koske joitakin erikseen lainsäädännössä mainittuja toimintoja, muun muassa kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Jos yrityksellä on toiminnassaan ainoastaan nämä palvelut, se ei ole arvonlisäverovelvollinen. Verottomuus koskee myös yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja säätiöitä.

Arvonlisäveroilmoitus tehdään kausiveroilmoituksella yrityksen oman maksu- ja ilmoitusaikataulun mukaisesti kuukausittain tai neljännesvuosittain. Arvonlisäveron määrä saadaan selville kun myynneistä vähennetään yrityksen toiselta verovelvolliselta ostamien tavaroiden tai palveluiden arvonlisäverot. Tavarat tai palvelut on tällöin täytynyt hankkia vaihto- tai käyttöomaisuudeksi tai muuten verollisessa liiketoiminnassa käytettäväksi.

Lyhyesti alv velvollisuus koskee arvonlisäverotuksellista liiketoimintaa tekeviä yrityksiä, mikäli niiden liikevaihto on tilikauden (12kk) aikana yli 8500 euroa.

Leave A Response