Yrittäjä

Tässä artikkelissa selvitämme mitä yrittäjän pitää tietää arvonlisäverosta. Täältä voit vastavuoroisesti lukea lisää tietoa yrittäjänä olemisesta. Jokaisen yrittäjän täytyy ymmärtää muutama asia alv:stä. Ainakin neljä perusasiaa eli mikä se oikein on, miten se käyttäytyy, mitä alv kantoja on ja kuinka arvonlisävero lasketaan. Tänään käymme nämä asiat läpi.

Arvonlisävero

Arvonlisäverosta käytetään myös lyhennystä alv. Se on tuotteen tai palvelun arvonlisää verottava vero. ALV lisätään tuotteen tai palvelun myyntihintaan. Perusteena sen määrälle toimii arvonlisäverokanta.

Alv on kulutusvero. Sitä käytetään yleisesti tavaroiden ja palveluiden kulutuksen verotuksessa. Arvonlisäveron määrä näkyy aina loppukäyttäjän eli lopullisen ostajan hinnassa, koska se on ns. välillinen vero.

Suomesssa arvonlisäveroa kantavat alv velvolliset yritykset. Nämä yritykset lisäävät alv:n omiin myyntihintoihinsa. Myydyistä tuotteista tai palveluista sitten tilitetään saadut verotulot valtiolle.

Arvonlisäveroa kannetaan jokaisesta tuotannon ja jakeluvaiheen myynnistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että vero moninkertaistuisi samasta tuotteesta, sillä yrityksillä vähennysoikeus. Se tarkoittaa, että yritykset voivat vähentää ostoihin menneet verot myytyjen tuotteiden veroista.

 

Arvonlisäverokannat

Arvonlisäverokanta tarkoittaa yksittäisen veron prosenttimäärää. Suomessa alv kannat uudistuivat vuoden 2013 alusta. Tällä hetkellä ne ovat 10, 14 ja 24. Myös jotain tuotteita ja palveluita voidaan ostaa verottomasti eli 0 prosentin kannalla.

Kannat tarkoittavat tarkemmin seuraavia asioita:

24 % – Yleisverokanta

14 % – Elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut

10 % – Koskee useita eri tuotteita ja palveluita. Tarkka lista on tämä:

  • henkilökuljetus,
  • majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen,
  • palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen,
  • teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut,
  • lääke,
  • kirja,
  • Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista,
  • AVL 79 c §:ssä tarkoittaman taide-esineen luovutus ja maahantuonti sekä yhteisöhankinta muulta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä silloin, kun suorittajana on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjä,
  • tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama AVL 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
  • vähintään kuukauden ajaksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet

Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisäveron laskemisesta jokaisen yrittäjän tulisi tietää kaksi asiaa:

1. Miten arvonlisävero lasketaan, kun tuotteesta on ilmoitettu verollinen hinta eli hinta, mikä sisältää arvonlisäveron.

2. Miten arvonlisävero lisätään tuotteeseen, kun hinta on ilmoitettu verottomana eli halutaan siis laskea verollinen hinta.

Voit lukea täältä tarkemmin kuinka arvonlisäveron laskeminen tapahtuu. Voit myös käyttää alv laskuria, jos olet vielä epävarma laskemisen suhteen.

Leave A Response