Käänteinen arvonlisävero

Käänteinen arvonlisävero on käytössä rakennusalalla. 1.4.2011 ja sen jälkeen syntyneitä verovelvollisuuksia koskee käänteinen arvonlisävero. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että rakennusprojekteissa arvonlisäveron kausiveroilmoituksessa tilittää ostaja eikä sen myyjä.

Vaikka kyseessä onkin käänteinen arvonlisävero on myyjä silti vastuussa tarkistamaan että ostaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. Myyjän on silti aina annettava ostajalle lasku. Kun käytössä on käänteinen arvonlisävero, myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla. Laskuun on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste, joka on kotimaan kaupassa Y-tunnus. Arvonlisäverotunnisteen lisäksi laskussa on näyttävä ostajan verovelvollisuus sekä verovelvollisuuden peruste.

Kun myydään rakennuspalveluita (tai vuokrataan työvoimaa rakentamispalvelua varten) ja ostajana on elinkeinoharjoittaja joka toiminnassaan myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalvelua on käytössä käänteinen arvonlisävero. Jos kyseessä on yksityishenkilö, ei käännettyä arvonlisäverotusta voi käyttää rakentamispalvelun tai tavaroiden myyntiin.

Käännetyn verovelvollisuuden piiriin tekevät kausiveroilmoituksen Verohallinnolle yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaan. Maksettavan veron määrä saadaan selville, kun vähennetään kuukauden myyntien verosta saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero. Vähennyskelpoisia ostoja ovat yrityksen toimintaan liittyvät tuotteet ja palvelut. Esimerkiksi työntekijöiden yksityiskäyttöön ostettavat tuotteet tai palvelut eivät kuulu vähennyksien piiriin.

Käänteinen arvonlisävero sisältää melkein kaikki rakennuspalvelut. Kuitenkaan töihin liittyvä suunnittelu, valvonta tai niihin verrattavat palvelut eivät piiriin kuulu, vaikka niitä pidetäänkin rakentamispalveluina. Sen sijaan esimerkiksi rakentamisen viimeistelytyöt lasketaan käänteisen arvonlisäverotuksen piiriin, joita voivat olla esimerkiksi rakennuspuusepän työt, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus.

Käännetty arvonlisävero otettiin käyttöön, koska tavoitteena on ollut saada enemmän läpinäkyvyyttä rakennusalalle ja tämän kautta estää harmaata taloutta. Laki onkin muuttanut merkittävästi rakennusalan toimijoiden verotuskäytäntöjä, osaamista ja velvollisuuksia.

Tiivistettynä käänteinen arvonlisävero on rakennusalalla toimivien yrityksien verotusmuoto, jossa arvonlisäveron maksaa myyjän sijaan ostaja. Myyjän tekee laskut verottomana, kuitenkin käytössä on normaali kausiveroilmoitus, jonka yritykset tekevät oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti. Käännetty arvonlisävero ei ole käytössä yrityksen tuottaessa rakennuspalvelua yksityishenkilölle. Uuden verotuskäytännön myötä on pyritty saamaan enemmän läpinäkyvyyttä rakennusalalle ja tämän kautta estämään harmaata taloutta.

Leave A Response