Käännetty arvonlisävero

Yleensä arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on myyjä. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa rakennusalan verovelvollisuutta. Tietyissä rakennuspalveluiden myyntitilanteissa verosta vastaakin ostaja myyjän sijaan. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus on otettu käyttöön 1.4.2011.

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan kun verovelvollisuus on alkanut 1.4.2011 tai sen jälkeen. Mikäli palvelu on keskeneräinen, kuitenkin suorittaminen on aloitettu ennen 1.4.2011 ei käännettyä arvonlisäverotusta silloin sovelleta.

Suomessa käännetty arvonlisävero on käytössä Suomessa myytävissä rakentamispalveluissa (tai vuokrattaessa työvoimaa rakentamispalvelua varten), mikäli ostaja on elinkeinoharjoittaja joka toiminnassaan myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalvelua. Käännetty arvonlisävero on käytössä aina kun sen edellytyksen täyttyvät.

On kuitenkin tärkeää muistaa että käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta tavaroiden myyntiin eikä rakentamispalvelun myyntiin yksityishenkilölle. Käännetyn verovelvollisuuden piiriin kuuluvat tiedot myynneistä ja ostoista ilmoitetaan Verohallinnolle kausiveroilmoituksella. Ilmoitukset ja maksut tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaan. Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähennetään kuukauden myyntien verosta saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero.

Vaikka ostaja olisikin verovelvollinen, myyjän on silti aina annettava lasku. Kun käytössä on käännetty arvonlisävero on myyjän tehtävä selvittää täyttyvätkö ostajan edellytykset, joiden perusteella käännettyä verovelvollisuutta voidaan soveltaa. Niiden täyttyessä, myyjä laskuttaa ostajaa verottomalla laskulla. Laskuun on merkittävä ostajan arvonlisäverotunniste, suomalaisen ostajan arvonlisäverotunnisteena toimii kotimaan kaupassa Y-tunnus. Arvonlisäverotunnisteen lisäksi laskussa on näyttävä ostajan verovelvollisuus sekä verovelvollisuuden peruste.

Hallituksen mukaan käänteistä verovelvollisuutta sovelletaan seuraaviin asioihin:

  • Eristystyöt, sähkö- ja LVI-asennukset
  • Pohjatyöt
  • Rakentamisen viimeistelytyöt (rakennuspuusepän työt, lattian ja seinien päällystys, maalaus ja lasitus)
  • Rakennuskoneiden vuokraus
  • Työvoiman vuokraus
  • Korjausrakentaminen
  • Perusparannustyöt
  • Entisöintipalvelut
  • Maa- ja vesirakentaminen

Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden piiriin eivät kuulu töihin liittyvä suunnittelu, valvonta tai niihin verrattavat palvelut, vaikka niitä pidetäänkin rakentamispalveluina.

Leave A Response