Käännetty alv

Tämä artikkeli käsittelee rakennusalaa koskevaan käännettyä arvonlisäveroa. Jos toimit alalla, suosittelemme tutustumaan aiheeseen heti.

Käännetty alv

Käännetty arvonlisävero, mitä käytetään rakennusalallla, tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennushankkeissa alv:n tilittää poikkeuksellisesti palvelun ostava taho eikä myyjä, kuten normaalisti. Arvonlisävero peritetään kaikkissa hankintaketjun vaiheissa.

Lakiin on tullut muutoksia, joista viimeisin astui voimaan 1.4.2011. Tätä ennen valmistuneet ja aloitetut urakat ja työt eivät ole lain alaisia eli niitä se ei enää koske.

Käänteinen alv on tarkoituksella tehty ehkäisemään harmaata taloutta ja rakennusalalla turhan yleistä talousrikollisuutta. Sen halutaan ja uskotaan ehkäisevän ja auttavan harmaalla alueella olevan toiminnan kitkemisessä, kun alv velvollisuus on aina ostajan vastuulla. Tietysti järjestelmällä halutaan myös auttaa niiden yritysten toimintaa, jotka toimivat jo lain mukaisesti ja sääntöjä kunnioittaen.

Mikä on käännetty alv

Käännetty arvonlisävero on käytännössä sitä, että normaalista poikkeavasti ostaja myyjän sijaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä on velvollinen tilittämään arvonlisäveron verottajan kassaan.

Käännetyn alv:n velvollisuus koskee kuitenkin vain rakentamispalveluita eli tapauksia missä myyjä myy rakentamispalvelua ja ostajana on rakentamisalan toimija.

Rakentamisalalla tarkoitaan arvonlisäverolain mukaan rakentamiseen ja korjaamiseen liittyviä töitä sekä näiden töiden yhteydessä käytettyjä tavaroita.

Kannattaa huomioida, että normaalisti rakennusalan töihin lasketaan myös yllä mainittuihin töihin liittyvää valvontaa, suunnittelua sekä muita tarpeellisia ja asiaan verrattavia palveluita. Näitä ei kuitenkaan käänteinen arvonlisäverovelvollisuus koske vaan normaalit alv käytännöt toimivat.

Tarkempi lista kaikista käännettyä arvonlisäveroa koskevista töistä on seuraava:

 • Rakennustyöt (LVI-asennus, eristyöt, sähkö-asennukset)
 • Pohjatyöt
 • Rakentamisen viimeistelytyöt (puusepän asennukset, lattioiden ja seinien päällystykset, maalaus sekä lasitus)
 • Rakennuskoneiden vuokraus, kun käyttäjä on mukana
 • Työvoiman vuokraus, kun kyseessä on rakentamispalvelu
 • Rakennus sekä rakennelmien rakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Entisöintityöt
 • Perusparannustyöt

Mukaan lasketaan myös maa – ja vesirakentaminen. Näitä ovat esimerkiksi ruoppaustyöt sekä teiden rakentaminen. Kaikkia näitä koskee siis käänteinen alv.

Mikä ei ole käänteisen arvonlisäveron alaista

Rakentamiseen yhdistetään paljon erilaisia asioita ja joskus menee sekaisin mikä kuuluu käänteisen alv:n piiriin ja mikä ei. Katsotaan muutamia yleisimpiä virheitä, joiden uskotaan ja luullaan olevan käännetyn alv:n alla.

Näitä ovat:

 • Rakennuskonsultointi
 • Rakentamisen projektinjohto
 • Rakennuskoneiden vuokraus, kun mukaan ei tule lainkaan käyttäjää eli kuljettajaa
 • Kiinteistön hoitotyöt
 • Arkkitehtipalvelut
 • Viheralueiden istutus sekä hoitotyöt
 • Rakennustavaroiden myynti ilman asennus

Rakennustavaroiden myynti on ehkä yleisin virhe. Pelkkä tavara ilman, että se asennetaan puolestasi, ei vielä oikeuta käännettyyn arvonlisäveroon. Tavaraan kuuluu kyllä käänteinen alv, jos se on rakennustavara ja tulee sinulle osana jotain tiettyä työtä ja se asennetaan valmiiksi. Esimerkiksi ovien tai ikkunoiden myyntiä pidetään juuri tälläisissä tapauksissa käänteisen alv:n tavaroina ja ne ovatkin sitä, jos se liittyy osaksi muuta työtä ja ne asennetaan paikalleen.

Kannattaa myös huomata, että pelkkä toimitus ja paikalleen liittäminen ei myöskään tarkoita, että käänettyä arvonlisäverokäytäntöä sovellettaisiin. Vaikka sinulle tuotaisiin uusi jääkaappi ja toimittaja kytkisi sen kiinni niin se kuuluu silti perinteisen arvonlisäverotuksen piiriin.

Käännetyn arvonlisäveron tavoite

Kuten alussa sanottiin niin tämän muutoksen normaaliin alv käyttäytymisen verrattuna toivotaan ehkäisevän talousrikollisuutta rakennusalalla. Sen toivotaan lisäävän myös läpinäkyvyyttä ja auttavan rehellisessä kilpailussa. Tämä laki vaikuttaa huomattavasti rakennusalan toimijoiden tekemiseen ja vaadittun osaamiseen sekä eri velvollisuuksiin. Huomattavaa on, että kirjanpidossa täytyy ottaa asia myös huomioon.

Käänteinen verotus ja urakoitsija

Urakoitsijana toimivien yritysten ja toimihenkilöiden tulee muistaa, että rakennustöissä arvonlisäveron tulee tilittää ostaja myyjän sijaan. Huomattavaa on, että arvonlisäveroa peritään, palveluiden liikkuessa portaasta toiseen, jokaisessa vaiheessa.

Aliurakoitsijat laskuttavat aina urakan ilman veroa palvelun tilanneelta pääurakoitsijalta. Pääurakoitsija on taho, kuka on verovelvollinen tässä tapuaksessa. Hän suorittaa veron aliurakoitsijan laskusta ja laskee käännettyn arvonlisäverovelvollisuuden mukaisesti suoritettavan veron työstä. Pääurakoitsija voi kuitenkaan vähentää suoritettavan veron, jos hän on tilannut palvelun vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Seuraavaksi pääurakoitsijana toimiva taho laskuttaa koko palvelun tilanneelta taholta koko palvelun verollisena. Palvelun tilaaja voi vähentää siitä veron.

Kannattaa huomioida, että sama yrittäjä tai yritys voi olla sekä ali – että pääurakoitsijan asema samassa projektissa. Silloin kaikki myynnit tapahtuvat ilman veroa.

Vastuu oikeassa laskutuksessa on myyjällä. Hänen tulee aina huolehtia, että laskut ovat tehty verottomilla hinnoilla ostajalle. Laskuista tulee myös ilmetä, että miksi se on veroton ja, että ostava taho on verovelvollinen. Lisäksi niissä tulee ilmetä selkästi sekä myyvän tahon, että ostajan ALV-tunnukset. Asian voi tehdä näin yksinkertaisesti:

”Lasku ei sisällä arvonlisäveroa. Ostaja on verovelvollinen AVL 8 c §:n mukaan”.

Käänteinen alv ja kuluttajat

Käännetty alv ei koske kuluttajia. Se koskee vain yrityksiä. Sitä sovelletaan yritysten väliseen kaupankäyntiin. Kun yritykset toimivat kuluttajien kanssa, veloittavat he työstä aivan normaalin arvonlisäverokäytännön mukaisesti arvonlisäverollisen hinnan työstään.

Käännetty alv käytännössä

Huom! Käännetty alv koskee vain rakennuspalveluita, voit lukea pari kappaletta ylempää, mitä palveluita se tarkalleen koskee. Käydään läpi mitä eri osapuolet tekevät, kun kyseessä on käännetyn alv:n kauppaa.

Myyjä tekee ostajalla laskun, jossa palvelusta ilmoitetaan veroton hinta.

Ostaja laskee ostokselleen arvonlisäveron ja tekee siitä ilmoituksen. Ilmoituksessa ilmoitetaan vero suoritettavana verona sekä vähennettävänä verona.

Leave A Response