Arvonlisävero 2015

Arvonlisävero on luonteeltaan kulutusvero, jonka tavaran tai palvelun myyjä lisää myyntihintaan. Vero peritään ostajalta, eli kuluttajalta myynnin yhteydessä. Myyjä tilittää arvonlisäveron valtiolle, ja arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka liiketoiminnan muodossa harjoittavat joko tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai jotakin näihin rinnastettavaa toimintaa. Arvonlisäveron määrä Suomessa vuonna 2015: Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%…

Lue kirjoitus →

ALV verokannat

Alv verokanta kuvaa kolmella eri prosentilla Suomessa myytävien palveluiden ja tavaroiden verojen määrää. Veroa kuvaa arvonlisävero eli kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai tuotteen myyntihintaan. Vero peritään aina myynnin yhteydessä ja myyjä tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa liiketoiminta mielessä. Alv verokanta määräytyy sen…

Lue kirjoitus →

ALV prosentti

Suomessa arvonlisäveroa maksetaan joka kerta kun tuote tai palvelu myydään. Toiselta nimeltään sitä kutsutaan Suomessa kulutusveroksi, joka lisätään tavaran tai palvelun myyntihintaan. Näin ollen myyjä siis perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle kausiveroilmoituksen yhteydessä. Arvonlisäverollisia ovat kaikki jotka harjoittavat liiketoimintana tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Vero on tarkoitettu kuluttajan…

Lue kirjoitus →

Käänteinen arvonlisävero

Käänteinen arvonlisävero on käytössä rakennusalalla. 1.4.2011 ja sen jälkeen syntyneitä verovelvollisuuksia koskee käänteinen arvonlisävero. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että rakennusprojekteissa arvonlisäveron kausiveroilmoituksessa tilittää ostaja eikä sen myyjä. Vaikka kyseessä onkin käänteinen arvonlisävero on myyjä silti vastuussa tarkistamaan että ostaja kuuluu käänteisen arvonlisäveron piiriin. Myyjän on silti aina annettava ostajalle lasku. Kun käytössä on käänteinen arvonlisävero,…

Lue kirjoitus →

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Käännetty arvonlisäverollisuus on käytössä rakennusalalla. Käytännössä rakennusalan käännetty arvonlisäverollisuus tarkoittaa sitä että tiettyjen rakentamispalvelujen myyntitilanteissa verosta vastaa ostaja myyjän sijaan, kuten yleisesti arvonlisäverotuksessa. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus otettiin käyttöön 1.4.2011 ja sitä sovelletaan kun verovelvollisuus on syntynyt 1.4.2011 tai sen jälkeen. Sitä ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin keskeneräisiin palveluihin, joiden suorittamiseen on ryhdytty jo ennen 1.4.2011. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus…

Lue kirjoitus →

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotus on Suomen kulutusvero, joka lisätään tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä siis perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki jotka harjoittavat liiketoimintana tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Arvonlisävero maksetaan joka kerta kun tavara tai palvelu myydään. Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä, sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa sekä niihin…

Lue kirjoitus →

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäveron maksaminen hoidetaan kausiveroilmoituksen muodossa. Toiselta nimeltään arvonlisäveroa kutsutaan kulutusveroksi, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Näin ollen kuluttajan ei tarvitse vaivata päätään arvonlisäveron tilityksellä. Kausiveroilmoitus kuuluu jokaiselle arvonlisäverovelvolliselle, säännöllisesti palkkaa maksaville työnantajille ja vakuutusmaksuverovelvollisille. Myöskin satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen, kun he ovat maksaneet palkkoja, joista on maksettava ennakkopidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua. Kausiveroilmoitus ja…

Lue kirjoitus →

Arvonlisäveroilmoitus

Arvonlisävero ilmoitus hoidetaan kausiveroilmoituksella, jolla tämän kautta ilmoitetaan verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteiset verot. Jokainen arvonlisäverovelvollinen yritys hoitaa kausiveroilmoituksensa oman ilmoitus- ja maksusuunnitelmansa mukaisesti. Pienemmillä yrityksillä on pidemmät ilmoitusjaksot, joka käytännössä tarkoittaa että arvonlisävero ilmoitus voidaan antaa ja maksaa verot kalenterivuosittain tai neljännesvuosittain. Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 50 000 euroa, voi tässä tilanteessa arvonlisäveron, ennakkopidätykset, työnantajan…

Lue kirjoitus →

ALV tilitys

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisäveron tilitys hoidetaan kausiveroilmoituksen muodossa. Kausiveroilmoituksen tekevät arvonlisäveroverolliset, säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat ja vakuutusmaksuverovelvolliset. Myös satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen, kun he ovat maksaneet palkkoja, joista on maksettava ennakkopidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua. Alv tilitys tulee hoitaa kausiveroilmoituksella kuukausittain tai neljännesvuosittain ja sen tulee olla perillä viimeistään…

Lue kirjoitus →

Käännetty arvonlisävero

Yleensä arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on myyjä. Käännetty verovelvollisuus tarkoittaa rakennusalan verovelvollisuutta. Tietyissä rakennuspalveluiden myyntitilanteissa verosta vastaakin ostaja myyjän sijaan. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus on otettu käyttöön 1.4.2011. Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan kun verovelvollisuus on alkanut 1.4.2011 tai sen jälkeen. Mikäli palvelu on keskeneräinen, kuitenkin suorittaminen on aloitettu ennen 1.4.2011 ei käännettyä arvonlisäverotusta silloin sovelleta. Suomessa käännetty arvonlisävero on käytössä…

Lue kirjoitus →

Page 1 of 3