Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotus on Suomen kulutusvero, joka lisätään tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä siis perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki jotka harjoittavat liiketoimintana tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Arvonlisävero maksetaan joka kerta kun tavara tai palvelu myydään. Tavaralla tarkoitetaan aineellista esinettä, sähköä, kaasua, lämpö- ja jäähdytysenergiaa sekä niihin verrattavia energiahyödykkeitä. Palvelu tarkoittaa kaikkea muuta mitä voidaan myydä liiketoiminnan muodossa. Vero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi, myyjällä on siis oikeus vähentää arvonlisävero, jos se on sisältynyt sellaisen tavaran tai palvelun hintaan joka on ostettu liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverolliselta. Näin lopullisissa kuluttajahinnoissa on vain yhdenkertainen vero.

Arvolisäverotuksen ulkopuolelle jäävät toimijat joiden liikevaihto on tilikaudella (12kk) alle 8500 euroa. Heidän ei ole pakko hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Halutessaan rekisteriin voi kuitenkin hakeutua, jos toiminta tapahtuu liiketoiminnan muodossa. Muiden liiketoimintaa harjoittavien yrityksien on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Lainsäädännössä on jätetty joitakin toimintoja, joita arvonlisäverotus ei koske. Tällaisia erikseen mainittuja toimintoja ovat muun muassa kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myynti, terveyden- ja sairaanhoitopalvelut sekä sosiaalihuoltopalvelut. Jos yrityksen toiminta sisältää pelkästään näitä palveluja, se ei ole arvonlisäverovelvollinen.

Arvonlisäveroluokkia on kolme:

–        Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%

–        ravintola- ja ateriapalvelut, elintarvikkeet, rehu  14%

–        Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetus, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy ja televisioluvat 10%

Tuotteeseen lisättävän arvonlisäveron määrän myyjä saa selville, kun kerrotaan veron peruste tuotteet verokannalla. Veron peruste on ostajalta perittävä arvonlisäveroton hinta.

Arvolisäverovelvollisen yrityksen on ilmoitettava arvonlisäveron tiedot kausiveroilmoituksella ja maksettava myyntien mukainen arvonlisävero verotilille. Ilmoitukset ja maksut tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaan. Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähennetään kuukauden myyntien verosta saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero. Myyjän on annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät sekä tuotteen veron määrän.

Leave A Response