Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäveron maksaminen hoidetaan kausiveroilmoituksen muodossa. Toiselta nimeltään arvonlisäveroa kutsutaan kulutusveroksi, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Näin ollen kuluttajan ei tarvitse vaivata päätään arvonlisäveron tilityksellä.

Kausiveroilmoitus kuuluu jokaiselle arvonlisäverovelvolliselle, säännöllisesti palkkaa maksaville työnantajille ja vakuutusmaksuverovelvollisille. Myöskin satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen, kun he ovat maksaneet palkkoja, joista on maksettava ennakkopidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Kausiveroilmoitus ja tätä kautta arvonlisäveron maksaminen Verohallinnolle tapahtuu kuukausittain tai neljännesvuosittain yrityksen oman ilmoitus- ja maksuaikataulun mukaisesti. Ilmoitus tulee kuitenkin aina olla tehty kuukauden 12. Päivä, tai jos se tehdään paperiversiona, tällöin 5 vuorokautta aikaisemmin. Mikäli suoritus saapuu myöhässä tulee siitä Verohallinnolta myöhästymismaksua. Kuitenkin myös ajoissa veronsa maksaneita muistetaan ja ennen eräpäivää maksetuista veroista maksetaan hyvityskorkoa.

Arvonlisäveron maksaminen hoidetaan Verohallinnon verotilille omaa asiakaskohtaista viitenumeroa käyttämällä. Oman viitenumeron saa rekisteröinnin yhteydessä, kun liittyy arvonlisäverorekisteriin ja tämän jälkeen Verohallinto toimittaa henkilökohtaisen viitenumeron. Tilitys hoidetaan aina yhtenäisinä eräpäivinä, sen voi kuitenkin maksaa myös etukäteen.

Kausiveroilmoitus annetaan jokaiselta kuukaudelta vaikka toiminta olisi tilapäisesti keskeytynyt tai sille kuukaudelle asetettu arvonlisävero olisi negatiivinen. Vero voi olla negatiivinen kun kuukauden myyntiin sisältynyt vero on pienempi kuin kuukauden ostoihin sisältynyt vero. Kausiveroilmoitus annetaan osoitteessa www.vero.fi/verotili. Arvonlisävero on sama asia kuin verotili. Verohallinto käyttää maksun verotiliverojen suorituksissa laissa säädetyssä järjestyksessä vanhimmasta verosta alkaen.

Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähennetään kuukauden myyntien veroista saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyneet verot. Verojen määrät selviävät laskuista. Myyjän on annettava ostajalle oston yhteydessä lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät. Edellytyksenä vähennyskelpoiselle ostolle on, että tavaraa tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.

Lyhyesti arvonlisäveron maksaminen tapahtuu käyttämällä kausiveroilmoitusta kuukausittain tai neljännesvuosittain. Vero kuitenkin maksetaan aina kuukauden 12. Päivä. Kausiveroilmoitus tehdään kuitenkin jokaiselta kuukaudelta. Tilitettävän veron määrä on myyntien arvonlisäveroista vähennettyjen ostojen arvonlisäverojen erotus.

Leave A Response