Arvonlisäverokannat

Vuoden 2013 arvonlisäverokannat

24 % – Yleisverokanta

Jos ostoksiisi kuuluu jotain muutakin kuin pelkkää ruokaa, et voi olla törmäämättä tähän arvonlisäverokantaan. Se on yleisin ja jos asiasta ei erikseen mainita, voit olettaa arvonlisäveron olevan 24 %.

14 % – Elintarvikkeet ja rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut

Tähän listaan ei kuulu eläimet, juomavesi, alkoholijuomat ja tupakka

10 % – Koskee useita eri tuotteita ja palveluita

 • Henkilökuljetus
 • Majoitustilan tai käyntisataman käyttöoikeuden luovuttaminen
 • Palvelu, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen
 • teatteri-, sirkus-, musiikki- ja tanssiesitysten, elokuvanäytösten, näyttelyjen, urheilutapahtumien, huvipuistojen, eläintarhojen, museoiden sekä muiden vastaavien kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien ja laitosten pääsymaksut
 • Lääke
 • Kirja
 • Yleisradio Oy:n valtion televisio- ja radiorahastosta saama määrä ja Ålands Radio och TV Ab:n saama korvaus Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kantamista televisiomaksutuloista
 • AVL 79 c §:ssä tarkoittaman taide-esineen luovutus ja maahantuonti sekä yhteisöhankinta muulta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä silloin, kun suorittajana on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin 79 a §:n 3 momentissa tarkoitettu verovelvollinen käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyjä,
 • Tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama AVL 45 §:n 1 momentin 3–5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus
 • Vähintään kuukauden ajaksi tilatut sanoma- ja aikakauslehdet

0 %

 • Vienti
 • Suomen ulkopuolelle suuntautuvat tavarakuljetukset
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen jäsenlehtien myynti
 • Kansainvälisessä liikenteessä käytettävien vesialusten ja kansainvälistä liikennettä harjoittavan yhtiön ilma-alusten myynti

Leave A Response