Arvonlisäveroilmoitus

Arvonlisävero ilmoitus hoidetaan kausiveroilmoituksella, jolla tämän kautta ilmoitetaan verotilimenettelyyn kuuluvat oma-aloitteiset verot. Jokainen arvonlisäverovelvollinen yritys hoitaa kausiveroilmoituksensa oman ilmoitus- ja maksusuunnitelmansa mukaisesti.

Pienemmillä yrityksillä on pidemmät ilmoitusjaksot, joka käytännössä tarkoittaa että arvonlisävero ilmoitus voidaan antaa ja maksaa verot kalenterivuosittain tai neljännesvuosittain. Jos kalenterivuoden liikevaihto on enintään 50 000 euroa, voi tässä tilanteessa arvonlisäveron, ennakkopidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot ilmoittaa ja maksaa neljännesvuosittain. Kun liikevaihto on enintään 25 000 euroa, voi arvonlisäveron ilmoittaa ja maksaa kalenterivuosittain ja ennakkopidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksun ja lähdeverot neljännesvuosittain.

Kun annetaan kuukausittain tai neljännesvuosittain kausiveroilmoitus, tulee sen olla perillä viimeistään sen kalenterikuukauden 12. Päivänä, jona vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava. Tämä koskee siis sähköisiä ilmoituksia. Paperisena versiona toimitettava kausiveroilmoitus on oltava perillä 5 vuorokautta aikaisemmin eli 7. Päivänä. Mikäli yritys on kalenterivuosimenettelyssä, on kausiveroilmoitus annettava viimeistään helmikuun viimeinen päivä. Jos ilmoituspäivä sattuu olemaan muu kuin arkipäivä, ilmoitus tulee olla perillä seuraavana arkipäivänä.

Kausiveroilmoitus annetaan sähköisessä Verotili-palvelussa tai muun operaattorin sähköisessä palvelussa. Se on myöskin aina allekirjoitettava ja allekirjoituksen voi antaa vain henkilö jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Kausiveroilmoituksen allekirjoittamiseen voi kuitenkin valtuuttaa myös toisen henkilön tai mikäli yrityksellä on sopimus veroasioiden hoitamisesta tilitoimiston kanssa, tällöin usein tilitoimistolla on nimenkirjoitusvaltuudet. Valtuutuksen olemassaolo pitää pystyä näyttämään, jos Verohallinto sitä pyytää. Kausiveroilmoituksen yhteydessä käytetään verotiliä, jota varten arvonlisäverorekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä Verohallinto toimittaa asiakaskohtaisen viitenumeron, jota tulee käyttää verojen maksussa.

Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähennetään kuukauden myyntien veroista saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyneet verot. Verojen määrät selviävät laskuista. Myyjän on annettava ostajalle oston yhteydessä lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät. Edellytyksenä vähennyskelpoiselle ostolle on, että tavaraa tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.

Jos arvonlisävero ilmoitus eli kausiveroilmoitus on myöhässä, määrää Verohallinto siitä myöhästymismaksun. Päätös myöhästymismaksusta merkitään verotilille. Kuitenkin myös ennen eräpäivää maksetuista veroista maksetaan hyvityskorkoa.

Leave A Response