Arvonsäveroa korotettiin vuoden 2013 alussa. Nykyisellään arvonlisäverotilanne on siis seuraava, kun katsotaan muutosta vuodesta 2012:

  • Yleinen verokanta nousi 23 prosentista 24 prosenttiin
  • Elintarvikkeita koskeva alempi verokanta nousi 13 prosentista 14 prosenttiin.
  • Kuljetuksia, majoituksia, kirjoja, lääkkeitä ja pääsymaksuja koskeva verokanta nousi 9 prosentista 10 prosenttiin.

Tarkempia selvityksiä arvonlisäverokannoista tarkistaa täältä. Voit seurata myös muiden Euroopan maiden arvonlisäverotilannetta täältä.

Arvonlisävero 2014

Saamme melkoisesti kyselyitä, tietysti erityisesti yrittäjien taholta, että millaisia suunnitelmia hallituksella on arvonlisäveron suhteen vuodelle 2014. Voimmekin helpottavasti todeta, että tämän hetkisten suunnitelmien mukaan tilanne on tämä: ”Valtioneuvoston antaman tiedotteen mukaan arvonlisäverotukseen hallitus ei tee muutoksia.”

Mikään ei este tietysti hallitusta tekemästä muutoksia nopealla aikavälillä, mutta nykytilanne se, että arvonlisävero pysyy vuoden 2013 luvuissa ainakin vuoden 2014 ajan. Muita veroja, kuten esimerkiksi valmistevero on suunniteltu korotettavan vuoden 2014 alusta.

Leave A Response