Arvonlisävero 2013

Arvonlisäverolaki sanelee kuinka arvonlisävero toimii Suomessa. Eduskunta kuitenkin tunnetusti pystyy muokkaamaan lakeja ja 30.11.2012 se päätti alv uudistuksista, jotka astuvat voimaan 1.1.2013.

Arvonlisävero 2013

Verokantojen korottaminen

Kaikki verokannat korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä alken vuoden 2013 ensimmäisestä päivästä. Ajantasalla olevat verokannat löydä täältä. Käydään kuitenkin nopeasti verokantojen uudistuminen:

  • Yleinen verokanta nousi 23 prosentista 24 prosenttiin
  • Elintarvikkeita koskeva alempi verokanta nousi 13 prosentista 14 prosenttiin.
  • Kuljetuksia, majoituksia, kirjoja, lääkkeitä ja pääsymaksuja koskeva verokanta nousi 9 prosentista 10 prosenttiin.

Tietysti uudistuneita verokantoja sovelletaan vain silloin, kun suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain voimaantulon jälkeen. Käytännössä siis, kun tavara tai palvelu toimitetaan tai suoritetaan. Ennakkomaksujen kohdalla tämä tarkoittaa tilannetta, kun palvelu tai tuote maksetaan.

Postimyyntitoiminta ja tuotteiden ostaminen ulkomailta

EU:n ulkopuolelta sekä Ahvenanmaalta tilaaminen vaikeutuu ja kallistuu. Uuden lain mukaan verotta pystyy tilaamaan ja tuomaan maahan tavaroita, joiden kokonaisarvo on enintään 22 euroa. Tämä vaikeuttaa sekä yrittäjien, että kuluttajien toimintaa. Monet suositut ulkomaiset EU-alueen ulkomaiset verkkokaupat kokevat tämän tilausmäärissä ja kuluttajat tietysti todennäköisesti korkeampina hintoina tai vähäisempinä vaihtoehtoina.

Tilauksen euromäärä ei itseasiassa ollut uudistus vaan tilausta koskevan minimi veron määrä. Aikaisemmin pienin vero, joka meni maksuun, oli 10 euroa. Nyt se laskettiin viiteen euroon. Käytännössä se pakottaa pitämään tilauksen summan alle 22 eurossa. Aikasemmin tilauksen arvo pystyi olemaan yli 40 euroa, koska verotetava summa jäi alle 10 euron.

Muutoksia laskutukseen

Tämä muutos ei ksoke normaalia laskuttamista Suomen sisällä tapahtuvassa kaupankäynnissä, joten vaikutus ei koske kuin hyvin pientä osaa arvonlisäverovelvollisista. Käydään kuitenkin yleisimmät muutoksen kohteena olevat asiat läpi:

  • Lakiin tulee maininta, milloin laskutukseen sovelletaan Suomen säännöksiä
  • Lasku on annettava myös eräistä toisessa EU-maassa tapahtuvista myynneistä, jotka ovat Suomessa verottomia
  • Yhteisömyyntejä ja toisessa EU-maassa (AVL) 65 §:ää vastaavan säännöksen mukaisesti verotettavaa palvelun myyntiä (= käännetty verovelvollisuus) koskevien laskujen antamiseen säädetään määräaika
  • Laskumerkintävaatimuksia tarkennetaan käännetyn verovelvollisuuden tilanteissa, marginaaliverotusjärjestelmää sovellettaessa ja ostajan laatiessa laskun
  • Ulkomaan valuutan muunnossa euroiksi voidaan käyttää myös Euroopan keskuspankin julkaisemaa myyntikurssia
  • Kevennettyjä laskumerkintävaatimuksia sovellettaessa vähäarvoisen laskun yläraja nousee nykyisestä 250 eurosta 400 euroon
  • Laskujen alkuperän aitous ja sisällön muuttumattomuus sekä luettavuus on varmistettava koko säilytysajan

Leave A Response