ALV verokannat

Alv verokanta kuvaa kolmella eri prosentilla Suomessa myytävien palveluiden ja tavaroiden verojen määrää. Veroa kuvaa arvonlisävero eli kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai tuotteen myyntihintaan. Vero peritään aina myynnin yhteydessä ja myyjä tilittää sen valtiolle. Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa liiketoiminta mielessä.

Alv verokanta määräytyy sen perusteella minkälainen palvelu tai tuote on kyseessä. Suomen kolme yleistä verokantaa ovat:

  • Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%
  • Ravintola- ja ateriapalvelut, elintarvikkeet, rehu  14%
  • Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetus, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy ja televisioluvat 10%

Arvonlisävero tilitetään valtiolle kausiveroilmoituksen yhteydessä. Kausiveroilmoitus tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksuaikataulun mukaisesti. Kausiveroilmoitus tarkoittaa verojen tilittämistä valtiolle kuukausikohtaisesti aina kuukauden 12. Päivä sähköisesti omalla yrityskohtaisella verotilitunnuksella. Verotilitunnuksen ja henkilökohtaisen viitenumeron saa Verohallinnolta rekisteröityessä arvonlisäverorekisteriin. Arvonlisävero vähennyksiin kuuluvat tavarat tai palvelut jotka yrittäjä on ostanut liiketoimintaansa varten toiselta arvonlisäverolliselta. Kausiveroilmoituksen verojen määrä määräytyy kun myytyjen tuotteiden arvonlisäveroista vähennetään ostettujen tuotteiden arvonlisävero.

Arvonlisäverovähennyksiin kuuluvat ostot ovat yrityksen oman käyttöön tulevia hankintoja. Myyjällä on siis oikeus vähentää arvonlisävero, jos se on sisältynyt sellaisen tavaran tai palvelun hintaan joka on ostettu liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverolliselta.

Alv verokanta määräytyy yritykselle yrityksen toimialan mukaan. Yrittäjät jotka eivät kuulu arvonlisäverovelvollisuuden piiriin eivät myöskään tee kausiveroilmoituksia ja näin ollen eivät lisää tekemiensä laskujen yhteyteen arvonlisäveroa. Arvonlisäverovelvollisuus ei koske yrittäjiä, joiden liikevaihto jää tilikaudella (12kk) alle 8500 euroa. Halutessaan he voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, se ei kuitenkaan ole pakollista. Kaikkien muiden paitsi yhdistyksien on hakeuduttava arvonlisäverorekisteriin ja tehdä kausiveroilmoitukset.

Suomessa alv verokanta määräytyy sen perusteella minkälaista toimialaa yritys edustaa. Alv verokanta on arvonlisäveron määrä minkä myyjä lisää tuotteen tai palvelun hintaan saadakseen verollisen hinnan ja saadakseen valtiolle tilitettävän veron. Suomessa arvonlisäverokantoja on kolme: 10, 14 ja 24.

Leave A Response