ALV vähennys

Alv vähennys tarkoittaa lyhykäisyydessään oikeutta arvonlisäverollisena yrittäjänä vähentää valtiolle tilitettävästä verosta arvonlisäverot, jotka ovat sisältyneet toiselta verovelvolliselta ostamien tavaroiden tai palveluiden hintaan. Alv vähennyksen edellytyksenä on että hankkimat tavarat tai palvelut on hankittu vaihto- tai käyttöomaisuudeksi tai muuten verollisessa liiketoiminnassa käytettäväksi.

Alv vähennys on mahdollista tehdä, kunhan muistaa säilyttää ostoista laskut, joista käyvät ilmi niihin sisältyneet arvonlisäverot. Ostajan vähennysoikeus edellyttää, että tavaran tai palvelun myyjä on alv-velvollinen ja merkitty alv-velvollisten rekisteriin. Myyjän arvonlisäverovelvollisuuden voi helposti tarkistaa Internet-osoitteesta www.ytj.fi > YTJ –tietopalvelu – yrityshaku. Myyjän tulee antaa ostajalle kaupan yhteydessä tosite, josta ilmenee ostoon sisältyvä vero.

Tavaroiden tai palveluiden on kuitenkin tultava yrityksen käyttöön, alv vähennystä ei voi siis tehdä tavaroista tai palveluista jotka on hankittu yrityksen omistajan tai henkilökunnan yksityiskäyttöön tai jotka kuuluvat vähennysoikeiden rajoitusten piikkiin. On kuitenkin olemassa erikseen rajoitettuja vähennysoikeuksia, kuten esimerkiksi edustusmenojen ja eräiden ajoneuvojen vähennysoikeudet.

Alv vähennys ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Yrittäjä maksaa kohdekaudelta arvonlisäveron. Kuitenkin ennen sitä vähennetään toimintaa varten tehtyjen ostojen arvonlisäverot.

Kiinteistöinvestoinneissa alv vähennys on erilainen. Kiinteistäinvestoinnilla tässä tapauksessa tarkoitetaan uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvää rakentamispalvelun ostoa tai suorittamista itse. Tietyissä tilanteissa kiinteistöinvestoinneissa voi tehdä arvonlisäverovähennyksen. Kuitenkin tilanne täytyy myöhemmin tarkistaa, jos tilanteeseen tulee seuraavia muutoksia:

  • kiinteistön vähennykseen oikeuttava käyttö pienenee / kasvaa suhteessa alkuperäiseen vähennykseen
  • kiinteistö luovutetaan
  • verovelvollisuus päättyy
  • kiinteistö poistuu liikeomaisuudesta

Tarkistamisoikeus- ja velvollisuus koskee kuitenkin vain kiinteistöjä, jotka ovat yrityksen liikeomaisuutta. Vielä lyhyesti alv vähennys:

  • Oikeus arvonlisäverollisena yrittäjänä vähentää tehdyistä ostoista syntyneet arvonlisäverot valtiolle tilitettävästä arvonlisäverosta.
  • Tavarat / palvelut on hankittu vaihto- ja käyttöomaisuudeksi tai muuten verollisessa liiketoiminnassa käytettäväksi.
  • Yksityiseen tai henkilökunnan käyttöön hankittuja ostoja ei voi laittaa arvonlisäverovähennyksiin.
  • Myyjän tulee antaa ostajalle oston yhteydessä tosite, josta käy ilmi ostoon sisältyvä vero.
  • Alv vähennys ilmoitetaan kohdekauden kausiveroilmoituksessa.
  • Arvonlisäverovelvollisuuden voi tarkistaa Internet-osoitteesta www.ytj.fi > YTJ-tietopalvelu-yrityshaku.

Leave A Response