ALV tilitys

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun hintaan. Arvonlisäveron tilitys hoidetaan kausiveroilmoituksen muodossa. Kausiveroilmoituksen tekevät arvonlisäveroverolliset, säännöllisesti palkkaa maksavat työnantajat ja vakuutusmaksuverovelvolliset. Myös satunnaiset työnantajat antavat kausiveroilmoituksen, kun he ovat maksaneet palkkoja, joista on maksettava ennakkopidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Alv tilitys tulee hoitaa kausiveroilmoituksella kuukausittain tai neljännesvuosittain ja sen tulee olla perillä viimeistään kalenteri kuukauden 12. Päivä. Ilmoituksen voi antaa internetissä toimivassa verotili –palvelussa. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilla, tällöin palautuspäivä on 5 päivää aikaisemmin. Mikäli kausiveroilmoitus on myöhässä, Verohallinto määrää siitä myöhästymismaksun.

Verojen maksu hoidetaan Verohallinnon tilille asiakaskohtaista viitenumeroa käyttämällä, jonka Verohallinto lähettää jokaiselle arvonlisäverovelvolliselle rekisteröinnin jälkeen. Alv tilitys hoidetaan yhtenäisinä eräpäivinä, ja veron voi maksaa myös etukäteen. Ennen eräpäivää maksetuille maksuille maksetaan hyvityskorkoa. Osoitteessa www.vero.fi/verotili voi antaa kausiveroilmoituksen.

Kausiveroilmoitus annetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta vaikka toiminta olisi tilapäisesti keskeytynyt tai kuukaudelle laskettu arvonlisävero on negatiivinen. Vero tulee silloin negatiiviseksi kun kuukauden myyntiin sisältynyt vero on pienempi kun kuukauden ostoihin sisältynyt vero.

Tilitettävän veron määrän saa selville, kun vähennetään kuukauden myyntien veroista saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältyneet verot. Verojen määrät selviävät laskuista. Myyjän on annettava ostajalle oston yhteydessä lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät. Edellytyksenä vähennyskelpoiselle ostolle on, että tavaraa tai palvelua käytetään arvonlisäverollisessa liiketoiminnassa.

Arvonlisävero on sama asia kun verotilivero. Verohallinto käyttää maksun verotiliverojen suorituksissa laissa säädetyssä järjestyksessä vanhimmasta verosta alkaen.

Lyhyesti:

  • Alv tilitys hoidetaan kausiveroilmoituksella kuukausittain tai neljännesvuosittain.
  • Verojen maksu hoidetaan Verohallinnon tilille käyttäen omaa henkilökohtaista viitenumeroa, jonka Verohallinto toimittaa jokaiselle rekisteröityneelle arvonlisäverovelvolliselle liiketoiminnan harjoittajalle. Kausiveroilmoituksen voi antaa osoitteessa www.vero.fi/verotili
  • Kausiveroilmoitus annetaan jokaiselta kalenterikuukaudelta
  • Tilitettävän veron määrän saa selville kun vähennetään kuukauden myyntien veroista saman kuukauden vähennyskelpoisiin kuluihin sisältyneet verot. Vähennyskelpoisia ostoja ovat tuotteet tai palvelut joita käytetään arvonlisäverollisessa toiminnassa.
  • Alv tilitys hoidetaan yhtenäisinä eräpäivinä. Aina kuukauden 12. Päivä, mikäli päivä osuu viikonlopulle, on tilityspäivä seuraava arkipäivä. Paperisesti toimitettu ilmoitus tulee toimittaa 5 päivää ennen eräpäivää.

Leave A Response