ALV prosentti

Suomessa arvonlisäveroa maksetaan joka kerta kun tuote tai palvelu myydään. Toiselta nimeltään sitä kutsutaan Suomessa kulutusveroksi, joka lisätään tavaran tai palvelun myyntihintaan. Näin ollen myyjä siis perii veron myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle kausiveroilmoituksen yhteydessä. Arvonlisäverollisia ovat kaikki jotka harjoittavat liiketoimintana tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa. Vero on tarkoitettu kuluttajan maksettavaksi, myyjällä on siis oikeus vähentää arvonlisävero, jos se on sisältynyt sellaisen tavaran tai palvelun hintaan joka on ostettu liiketoimintaa varten toiselta arvonlisäverolliselta. Näin lopullisissa kuluttajahinnoissa on vain yhdenkertainen vero.

Alv prosentti määräytyy sen mukaan millaista palvelua tai tuotetta myydään. Suomessa alv prosentti tuli käyttöön vuonna 1994 kun Suomi liittyi EU:hun.

Arvonlisäveroluokkia on kolme:

  • Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%
  • Ravintola- ja ateriapalvelut, elintarvikkeet, rehu  14%
  • Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetus, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy ja televisioluvat 10%

Arvonlisäverovelvollisuus ei koske yrittäjiä, joiden liikevaihto jää tilikaudella (12kk) alle 8500 euroa. Halutessaan he voivat hakeutua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, se ei kuitenkaan ole pakollista. Kaikkien muiden paitsi yhdistyksien on hakeuduttava arvonlisäverorekisteriin ja tehdä kausiveroilmoitukset.

Kausiveroilmoitus tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksuaikataulun mukaisesti. Kausiveroilmoitus tarkoittaa verojen tilittämistä kuukausikohtaisesti valtiolle aina kuukauden 12. Päivä sähköisesti omalla yrityskohtaisella verotilitunnuksella. Verotilitunnuksen ja henkilökohtaisen viitenumeron saa Verohallinnolta rekisteröityessä arvonlisäverorekisteriin. Arvonlisävero vähennyksiin kuuluvat tavarat tai palvelut jotka yrittäjä on ostanut liiketoimintaansa varten toiselta arvonlisäverolliselta. Kausiveroilmoituksen verojen määrä määräytyy kun myytyjen tuotteiden arvonlisäveroista vähennetään ostettujen tuotteiden arvonlisävero.

Alv prosentti määräytyy siis yrityksen toimialan mukaan. Alv prosentin valtiolle tilittää yrittäjä, jonka summa muodostuu myymien tavaroiden arvonlisäveroista joista on vähennetty ostojen arvonlisäverot. Suomessa arvonlisävero prosentteja on kolme kappaletta 10, 14 ja 24.

Leave A Response