Alv muutos 2013

1.1.2013 tapahtui alv muutos, joka nosti kaikkia arvonlisäveroluokkia yhdellä prosenttiyksiköllä. Alv muutos 2013 sisältää myöskin laskutussäännöksien muutoksia, arvonlisäveron minimikantorajan laskun maahantuonnissa, kuluttajalle pitkäaikaisen vuokratun kulkuvälineen myyntimaan muutoksen ja ensiasteen muutoksenhakua koskevia säännöksiä on täsmennetty.

Arvonlisäverokannat nousivat yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2013 alusta. Uudet verokannat vuoden 2013 alusta ovat siis:

  • Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%
  • ravintola- ja ateriapalvelut, elintarvikkeet, rehu  14%
  • Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetus, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy 10%

Arvonlisäveron ilmoitustyyli pysyy kuitenkin samanlaisena kuin ennenkin. Arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella ja maksetaan myyntien mukainen arvonlisävero verotilille. Maksut ja ilmoitukset tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti. Kausiveroilmoitusta varten tilitettävän veron määrän saa selville kun vähennetään kuukauden myyntien veroista saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero. Vero tilitetään Verohallinnolle omalla viitenumerolla, jonka Verohallinto toimittaa jokaisella arvonlisäverovelvolliselle rekisteröitymisen yhteydessä arvonlisäverorekisteriin.

Alv muutos 2013 koskee siis kaikkia tavaroita ja palveluja jotka kuuluvat arvonlisäverotuksen piiriin ja luovutetaan ostajalle vuoden 2013 puolella. Kuitenkin, mikäli tavara tai palvelu on maksettu etukäteen ennen 1.1.2013, arvonlisäverokanta määräytyy tällöin ennakkomaksupäivän perusteella.

Alv muutos 2013 ei vaikuta kuluttajiin millään tavalla. Myyjän on kuitenkin huomioitava tämä vuoden 2013 puolella tehtävissä laskuissa, jotta niissä näky oikea verokanta. Myyjän on aina annettava ostajalle lasku, josta käy ilmi arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät ja tuotteen veron määrä.

Lyhyesti alv muutos 2013 tarkoittaa että yleisiä verotuskantoja on nostettu yhdellä prosentilla. Nykyiset verokannat ovat 24, 14 ja 10. Arvonlisäveron ilmoitus- ja maksutavat pysyvät samanlaisena kuin aikaisemminkin ja ilmoitus tehdään edelleen kausiveroilmoituksella oman ilmoitusaikataulun mukaisesti. Jos tuote tai palvelu on ennakkomaksettu ennen 1.1.2013, menee verotus silloin ennakkomaksupäivän mukaisesti.

Leave A Response