Alv laskeminen

Kuinka tuotteen tai palvelun arvonlisävero pystytään laskemaan?

– Miten arvonlisävero lasketaan, kun tuotteesta on ilmoitettu verollinen hinta?

Verollisella hinnalla tarkoitetaan hintaa, joka sisältää arvonlisäveron. Arvonlisävero saadaan selville käytämällä seuraavaa laskukaavaa:

Tuotteen verollinen hinta kerrotaan verokannalla, mikä jaetaan laskukaavalla (100 + sovellettava verokanta) = veron osuus. Seuraavaksi tuotteen verollisesta hinnasta miinustetaan veron osuus.

Esimerkki alv-laskelma

Tuotteen verollinen hinta on 1000 euroa. Siihen sovelletaan yleistä verokantaa eli 24 prosentin alv kantaa. Lasketaan veron määrä: 1000 €(hinta) x 24 (verokanta) / 124 (100 + verokanta) =  193,55 euroa. Seuraavaksi tuotteen verollisesta hinnasta vähennetään äsken laskettu veron määrä seuraavalla tavalla: 1000 € – 193,55 € = 806,45 euroa.

Tuotteen veroton hinta on siis 806,45 euroa.

Vaihtoehtoinen tapa on jakaa verollinen hinta haluamallasi verokannalla, joka on muutettu desimaalimuotoon. Näin saat selville verottoman hinnan.

  • 10 % = 1,1
  • 14 % = 1,14
  • 24 % = 1, 24

1000 / 1,24 = 806,45 €

Kuinka verottomaan tuotteeseen kuuluu lisätä arvonlisävero?

– Miten arvonlisävero lisätään tuotteeseen, kun hinta on ilmoitettu verottomana ja halutaan laskea verollinen hinta?

Verollinen hinta saadaan käyttämällä seuraavaa yksinkertaista laskukaavaa:

Tuotteen veroton hinta kerrotaan verokannalla ja lopputulos jaetaan sadalla. Lopputulokseksi saadaan veron määrä, johon lisätään tavaran veroton hinta.

Esimerkki alv-laskelma 2

Tuotteen veroton hinta on 1000 euroa ja siihen sovelletaan yleistä verokantaa eli 24 prosenttia. Lasketaan ensinverollinen hinta: 1000 € (hinta) x 24 (verokanta) / 100 = 240 € (veron määrä). Seuraavaksi verottomaan hintaan eli 1000 euroon lisätään veron määrä eli 240 euro. 1000 € + 240 € = 1240 €.

Tuotteen verollinen hinta on 1240 euroa.

Vaihtoehtoinen tapa on suoraan kertoa veroton hinta haluamallasi verokannalla, joka on muutettu desimaalimuotoon

  • 10 % = 1,1 kerroin
  • 14 % = 1,14 kerroin
  • 24 % = 1, 24 kerroin

Tässä esimerkkilaskelma 1000 x 1,24 = 1240

3 Comments

  • Tekstissä on virhe kohdassa :Seuraavaksi verottomaan hintaan eli 100 euroon lisätään veron määrä eli 240 euro. 1000 € + 240 € = 1240 €. Ei siis 100 euroon vaan 1000 euroon.

Leave A Response