ALV 2013

Arvonlisäverotus muuttui vuoden 2013 alussa. 1.1.2013 arvonlisävero nousi yhdellä prosenttiyksiköllä, koskien kaikkia arvonlisäverokantoja. Alv 2013 vuoden alusta pitää myös sisällään laskutussäännöksien uudistuksia, arvonlisäveron minimikantoraja tavaran maahantuonnissa laski, kuluttajalle pitkäaikaisen vuokratun kulkuvälineen myyntimaa muuttuu ja ensiasteen muutoksenhakua koskevia säännöksiä on täsmennetty.

Kaikkia arvonlisäverokantoja on siis korotettu yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2013 alussa. Alv 2013 mukaiset verokannat ovat seuraavat:

  • Yleinen verokanta, joka koskee useimpia tavaroita ja palveluita 24%
  • Ravintola- ja ateriapalvelut, elintarvikkeet, rehu  14%
  • Kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvanäytökset, henkilökuljetus, majoituspalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsy 10%

Arvonlisäverollisen arvonlisäveron ilmoitus pysyy kuitenkin samanlaisena. Arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksessa ja maksetaan myyntien mukainen arvonlisävero verotilille. Maksut ja ilmoitukset tehdään yrityksen oman ilmoitus- ja maksujakson mukaisesti. Tilitettävän veron määrä saadaan selville kun vähennetään kuukauden myyntien verosta saman kuukauden vähennyskelpoisiin ostoihin sisältynyt vero. Oston yhteydessä myyjän on annettava ostajalle lasku, josta käy ilmi arvonlisäverolaissa määritetyt laskumerkinnät ja tuotteen veron määrä.

Korotettua arvonlisäveroa peritään siis kaikista tavaroista ja palveluista jotka kuuluvat arvonlisäverotuksen piiriin ja on luovutetaan ostajalle vuoden 2013 puolella. Mikäli tavarasta tai palvelusta on maksettu etukäteen , arvonlisäverokanta määräytyy tällöin ennakkomaksupäivän perusteella.

Alv 2013 vaikuttaa yrityksien mukana myös muuhun verotukseen. Muun muassa ansio- ja eläketulojen verotus kiristyy ja perintöjen osalta verotusta on väliaikaisesti kiristetty. Vakuutuslahjat siirtyvät verolle pantavaksi. Televisiomaksu jää unholaan ja sen tilalle on tullut tuloista riippuvainen yleisradiovero, joka peritään jokaiselta yksityishenkilöltä mikäli ansio- ja pääomatulot ylittävät 7353 euroa. Myös asuntokaupan varainsiirtovero nousi ja asuntolainojen korkovähennystä on viilattu.

Alv 2013 lyhykäisyydessään tarkoittaa sitä että yleisiä verotuskantoja on nostettu yhdellä prosentilla ja uudet veroprosentit on 24, 14 ja 10 prosenttia. Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut mitenkään arvonlisäveroilmoitukseen tai sen ilmoitustapaan.

Leave A Response